Login voor klanten

Sponsoring

Bel Lammerse Accountants(026) 369 31 31

Goede doelen

Lammerse Accountants steunt diverse goede doelen

 
 
 

De Stichting Run4Schools financiert en organiseert in- en naschoolse 
sportopvang in de townships van Zuid Afrika. Kinderen worden na 
school opgevangen en sporten onder begeleiding en toezicht van
coaches. Zo hebben ze plezier met andere kinderen, krijgen ze 
zelfvertrouwen en blijven uit handen van jeugdbendes. Op dit moment
is Stichting Run4Schools actief op 4 lagere scholen in het township 
Mitchell's Plain, Kaapstad, Zuid Afrika. Maar ze willen natuurlijk dat
veel meer kinderen van naschoolse sportopvang kunnen profiteren. 

Lammerse Accountants doneert aan deze Stichting, omdat Zuid Afrika
Ernst Lammerse na aan het hart ligt. Hij heeft hier erg speciale momenten
uit zijn leven beleefd. En hij is daardoor in het bijzonder erg begaan met
de kinderen uit de townships. Met een goede start voor de kinderen 
heeft Zuid Afrika op lange termijn meer perspectief. Hoe minder kinderen/ jong volwassenen er te maken krijgen met drugs, criminaliteit, prostitutie en bendes, hoe beter het land zich op termijn kan ontwikkelen. 

In februari 2016 is Ernst Lammerse in Zuid Afrika getrouwd. 
Tijdens zijn verblijf heeft hij, samen met zijn kersverse vrouw, de 4
primary schools in township Mitchell's Plain bezocht. Manager Frank
heeft hen een 'grand tour' langs alle scholen gegeven. 

Ernst Lammerse:
"Het was absoluut een hele bijzondere ervaring om de scholen te
mogen bezoeken. We weten nu dat het gedoneerde geld van onze
bruiloftsgasten alsmede de donaties van onze zeer gewaardeerde
zakelijke relaties/ clienten absoluut naar een goed doel gaan. En we
hebben een heel mooi bedrag opgehaald, samen meer dan € 7000!!

Op de scholen hebben we kennis gemaakt met de schoolprincipals
en van hen hoorden we waarom het zo belangrijk is wat Run4schools
voor hen doet. De apartheid mag dan wel officieel zijn afgeschaft. In
de dagelijkse praktijk is dit fenomeen in Zuid Afrika echter nog
steeds enorm voelbaar. Zeker op de scholen in de townships.
De blanke scholen als ook de volledig zwarte scholen krijgen
voldoende subsidie van de regering.

De gemengde scholen, waaronder de scholen waar Run4schools
haar bijdrage aan levert, krijgen slechts een marginale subsidie van
het Rijk. Onrechtvaardig, maar waar. De inzet en financiele middelen
van Run4schools zijn daarom heel hard nodig. Per school zijn er
via Run4schools 2 coaches aangesteld. Deze coaches komen zelf ook 
uit Mitchell's Plain. En het gaat bij het coachen zeker niet alleen
om naschoolse opvang. De coaches zorgen bijna letterlijk voor de
opvoeding van de kinderen. Ze brengen hen algemene
waarden en normen bij. 80% van de kinderen komt namelijk helaas
nog altijd uit eenoudergezinnen, waarvan de moeders meestal
zelf nog kinderen zijn. Opvoeding is dus niet iets wat de kinderen
van thuis uit mee krijgen.

De naschoolse opvang verzorgt door Run4schools is erg goed geregeld
en de kinderen zijn hier werkelijk ontzettend enthousiast over. We 
hebben een aantal sportvelden bezocht. Hier kunnen de kinderen
heerlijk beschermd spelen. Daarnaast zijn we o.a. aanwezig geweest
bij de dansles op 1 van de scholen. Er is inmiddels 1 danscoach
aangesteld die op 2 van de scholen les geeft. En ook al was het buiten
40 graden en was er uiteraard geen airco, binnen gingen de jongens
en meisjes zwetend helemaal uit hun dak op muziek van Justin Bieber.
Mijn vrouw heeft samen met de kinderen gedanst en kon weer
even terug naar haar eigen jeugd waarin ze ook op jazzballet
heeft gezeten. Muziek en dans zijn zo belangrijk voor jonge kinderen.
Daardoor kunnen ze hun zorgen even vergeten. Fantastisch om
met eigen ogen te zien welk effect dit soort activiteiten op de kinderen heeft. 

 


Needs Now is opgericht door een groep vrienden die, gealarmeerd door
de verontrustende berichten over arriverende vluchtelingen en hun
omstandigheden op het Griekse eiland Lesbos, in 2015 besloten hebben
om zichzelf te gaan inzetten om Lesbos winterproof te gaan maken.
 
Het seizoen was aan het veranderen. Het weer sloeg om, de wind trok aan,
stormen raasden over het eiland, het regende onophoudelijk. De vluchtelingen
kwamen nat, onderkoeld aan op het strand, terwijl ze vaak al dagen niet
gegeten hadden. Ze vluchtten vanuit een oorlog in hun thuisland om vervolgens
aan te komen in ronduit erbarmelijke omstandigheden op Lesbos.
De verwachtte wachttijd om zich te mogen registreren was lang. Dagenlang in
de kou, regen en wind. Dagen zonder eten, water, onderdak en medische hulp. 
 
Er vielen vele doden. De overtocht was erg gevaarlijk. Maar de bootjes bleven varen
vanuit Turkije. De smokkelaars boden de oversteek aan voor de
helft van het geld, omdat de weersomstandigheden zo slecht waren. 
 
Needs Now besloot om deze reden de handen ineen te slaan met een
aantal andere Nederlandse (hulp)organisaties om deze vluchtelingen te gaan
helpen en ze te voorzien van de broodnodige eerste levensbehoeften.
 
Lammerse Accountants sponsorde deze groep vrienden, omdat ze zich
belangeloos inzetten voor onze medemens en daarmee op hun manier
goed deden/doen. "Als eenieder op zijn eigen manier een steentje bijdraagt aan
deze mensonterende omstandigheden in ons eigen Europa, kunnen we
bergen verzetten! De som is immers meer dan de afzonderlijke delen",
aldus Ernst Lammerse, eigenaar van Lammerse Accountants. 

 

 
 
 
Het vluchtelingenprobleem is van alle tijden. In 2000 vluchtte John Kon Kelei als jong volwassene vanuit Zuid Soedan naar Nederland. Kon is de zoon van een echte Dinka en hij maakte als kindsoldaat vele gruwelijkheden mee. In de zomer van 2000 kwam hij als asielzoeker in contact met Ernst Lammerse, directeur van Lammerse Accountants. Ernst's toenmalige gezinssituatie was voor Kon Kelei en zijn neefjes de eerste kennismaking met de Nederlandse samenleving. Het gezin nam hen vanaf zomer 2000 onder hun hoede. Het Nederlandse eten, de Nederlandse gezelligheid, de Nederlandse cultuur, Nederlandse gewoonten, Ernst liet ze ervan proeven. Kon Kelei studeert vervolgens in Nederland cum laude af als meester in de rechten en wordt ambassadeur voor War Child. Hij speelt zelfs een rol in de film 'Wit Licht'. Tegenwoordig is Kon Kelei het hoofd van de Private Law Department op de Universiteit van Juba (Zuid Soedan). Met CMSF wil Kon Kelei het voor Zuid Soedanese jongeren mogelijk maken zich net zo te ontwikkelen als hijzelf, hetgeen Ernst uiteraard van harte ondersteunt. 
 
 
 
Een enorme prestatie leveren en daarmee geld ophalen voor de strijd tegen kanker, is voor Ernst Lammerse, die zelf drie marathons liep en in zijn nabije omgeving diverse mensen met kanker heeft meegemaakt, op het gebied van sponsoring bijna een vanzelfsprekendheid. Daarom heeft hij tot nu tot nu toe ieder jaar diverse clienten en intermediairs gesponsord die zich voor dit goede doel inzetten.