Login voor klanten

Toegevoegde waarde

Bel Lammerse Accountants(026) 369 31 31

Waarom Lammerse Accountants?

De “∑” (som) als totaalconcept van onze dienstverlening


De vakgebieden accountancy en financieel advies overlappen elkaar in veel gevallen. Het delen van kennis is daarom essentieel. Hiertoe onderhouden wij goed contact met de overige adviespartijen die betrokken zijn bij je praktijk. Uiteraard hebben we in de loop der jaren zelf ook een goede samenwerking met diverse adviespartijen weten te bewerkstelligen. Samenwerkingsverbanden waarbij het overigens altijd draait om een gezamenlijk belang, namelijk dat van jou als cliënt.
 
Het delen van kennis met alle betrokken partijen stelt ons in staat om je belastingaangifte sneller te kunnen recapituleren, de fiscale advisering ten aanzien van jouw situatie te baseren op actuele wetswijzigingen of nauwer betrokken te zijn bij de overname van een praktijk. Uiteraard kun je hierin niet alleen rekenen op onze kennis en kunde, maar ook altijd op onze expliciete onafhankelijkheid.
 
Het opstellen van jaarrekeningen en fiscale aangiften is voor de meeste accountantskantoren dagelijkse routine, daarin verschillen wij niet van onze collega’s in de markt. Wel kunnen we jou als cliënt uitzonderlijke meerwaarde bieden door onze jarenlange ervaring in de (para)medische sector. Dat maakt ons niet alleen een dienstverlener,  maar belangrijker nog: je zakelijk partner én vertrouwenspersoon.
 
Het symbool “∑” (som) in ons logo beoogd dan ook het totaalconcept van onze dienstverlening aan onze cliënten voor te stellen. De som is immers meer dan de afzonderlijke delen en dat is waar wij als team voor staan. 
 
 

Convenant Horizontaal Toezicht


Gedegen branche- en vakkennis vormen de basis van onze adviespraktijk. Onze jarenlange ervaring als accountantskantoor voor (para) medici én onze bewezen staat van dienst, hebben geresulteerd in het feit dat wij in januari 2012 met ons kantoor zijn toegelaten als deelnemer aan het Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst.

 
Deze deelname biedt ons de mogelijkheid om je belastingaangifte versneld en zonder extra controle in te kunnen dienen. In de praktijk betekent dit voor jou als cliënt van Lammerse Accountants dat je belastingaangifte in principe niet wordt gecontroleerd door de Belastingdienst. Dit brengt als grote voordeel met zich mee dat je sneller duidelijkheid hebt over je financiële situatie. Je hoeft namelijk niet maanden in afwachting te zijn van acceptatie van de aangifte. Uiteraard gelden er hiertoe voor ons kantoor specifieke richtlijnen. Zo zijn we verplicht eventuele fiscale discussiepunten vooraf met de Belastingdienst te overleggen. Door onze korte communicatielijnen met de Belastingdienst Arnhem weet jij hierdoor vrijwel direct waar je aan toe bent.