Login voor klanten

Accountantswerkzaamheden

Bel Lammerse Accountants(026) 369 31 31

Accountantswerkzaamheden

Accountantswerkzaamheden

Om te bepalen hoeveel belasting je over een kalenderjaar moet betalen, is het nodig de winst uit onderneming over een kalenderjaar vast te stellen. Dit gebeurt door het opmaken van je persoonlijke jaarrekening, die is gebaseerd op je administratie (en als eventueel lid van een maatschap of ander samenwerkingsverband, op bijvoorbeeld de maatschapsjaarrekening).

Bij het bepalen van je winst betrekken wij uiteraard alle mogelijke kosten die de winst verlagen. Denk hierbij aan de kosten voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering, je beroepsaansprakelijkheidsverzekering, maar bijvoorbeeld ook aan de kosten van cursussen en congressen. Zo zijn alle kosten die je in het kader van je beroepsuitoefening maakt, mits fiscaal acceptabel, voor jou aftrekbaar van de winst.
 
Na vaststelling van de winst zullen wij vervolgens overgaan tot het opstellen van je belastingaangifte.