Login voor klanten

Fiscale advisering

Bel Lammerse Accountants(026) 369 31 31

Fiscale advisering

Fiscale advisering

Je krijgt als medisch specialist te maken met een groot aantal fiscale vraagstukken. Zo is het belangrijk om te weten aan welke voorwaarden je activiteiten moeten voldoen om door de Belastingdienst als ondernemer te worden beschouwd. Ook worden eisen gesteld aan de maatschapsjaarrekening en de persoonlijke jaarrekening, waarmee je inkomsten en het vermogen van je onderneming worden gepresenteerd. Bij het opmaken van de belastingaangifte spelen, naast aftrekposten, ook je persoonlijke omstandigheden een rol. Deze komen tot uiting in de verschillende heffingskortingen, belastingtarieven en extra aftrekfaciliteiten bij de start en staking van je onderneming. In elke levensfase van je onderneming/praktijk is specifiek fiscaal advies noodzakelijk en nuttig. In de jaarlijkse bespreking besteden we hier expliciet aandacht aan.