Login voor klanten

Belastingaangiften

Bel Lammerse Accountants(026) 369 31 31

Belastingaangiften

Belastingaangiften

Elke ondernemer dient jaarlijks een belastingaangifte (inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting) bij de Belastingdienst in te leveren. Wij hebben hiervoor een uitstelregeling met de Belastingdienst afgesproken. We hoeven je belastingaangifte over het voorgaande jaar dus niet vóór 1 april van het jaar daarop in te dienen. Wij hebben na afloop van een jaar 15 maanden de tijd om je fiscale aangifte op te stellen, deze met je te bespreken en eventueel aan te vullen, waarna deze, uiteraard pas na jouw akkoordbevinding, elektronisch bij de Belastingdienst wordt ingediend.
 
Uiteraard bekijken we bij het opmaken van je belastingaangifte of er, naast je (verplichte) pensioenopbouw, mogelijkheden zijn om je fiscale positie door middel van lijfrentes en/of andere kapitaalstortingen te optimaliseren.